Mapa obiektów

ZOS "Górne"
Pila, ul. Żeromskiego 90
tel. 67 214 28 22
OS "Centrum"
Piła, ul. Bydgoska 76
tel. 67 213 27 83
Plywalnia "Wodnik"
Piła, ul. Kossaka 102
tel. 67 212 42 56
OTW "Płotki"
k/Piły, kier. na Zelgniewo
tel. 67 212 26 99
OW "Piaszczyste"
k/Piły, kier. na Trzciankę
tel. 67 213 27 83

Kontakt

Dyrekcja:
Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83
e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl
ZOS "GÓRNE"
Piła, ul. Żeromskiego 90,
tel. 067 214 28 22

OS "CENTRUM"
Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83

PŁYWALNIA "WODNIK"
STUDIO REKREACJI NR I
Piła, ul. Kossaka 102,
tel. 067 212 42 56
OTW "PŁOTKI" k. Piły
kierunek Zelgniewo,
tel. 067 212 26 99

OW "PIASZCZYSTE"
kierunek Trzcianka,
tel. 067 213 27 83

STUDIO REKREACJI NR II
Piła, ul.Żeromskiego 90,
tel. 067 214 27 05
aaa