Kontakt

Dyrekcja:
Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83
e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl

ZOS „GÓRNE”
Piła, ul. Żeromskiego 90,
tel. 067 214 28 22

OS „CENTRUM”
Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83

OTW „PŁOTKI” k. Piły

kierunek Zelgniewo,
tel. 067 212 26 99

OW „PIASZCZYSTE”
kierunek Trzcianka,
tel. 067 213 27 83

Przystań Kajakowa

ul. Konieczki 26

tel. 067 213 27 83