Kontakt

Dyrekcja:
Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83
e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl

ZOS „GÓRNE”
Piła, ul. Żeromskiego 90,
tel. 067 214 28 22

OS „CENTRUM”
Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83

PŁYWALNIA „WODNIK”
STUDIO REKREACJI NR I
Piła, ul. Kossaka 102,
tel. 067 212 42 56

OTW „PŁOTKI” k. Piły
kierunek Zelgniewo,
tel. 067 212 26 99

OW „PIASZCZYSTE”
kierunek Trzcianka,
tel. 067 213 27 83