Formularz

Prosimy o wypełnienie poniższych pól
Umiejętności pływackie

Czy dziecko potrafi przepłynąć 15 metrów?
taknie

Czy dziecko potrafi zanurzyć głowę?
taknie

Czy dziecko potrafi pływać stylem?

Czy dziecko potrafi wykonać skok na głowę?
taknie

Czy dziecko posiada kartę pływacką?
taknie

Czy dziecko brało udział w zorganizowanych zajęciach nauki pływania?
taknie