Regulamin Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki w Pile

Poniżej zamieszczamy regulamin Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego Płotki w Pile, będący załącznikiem do Uchwały Nr XLVII/626/14 Rady Miasta Piły z dnia 24 czerwca 2014 r.

Pobierz_1

Pobierz_2

Pobierz_3

Pobierz_4

Pobierz_5

Pobierz_6

Pobierz_7