Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w Pile nad jeziorem Płocie

D Y R E K T O R   M I E J S K I E G O   O Ś R O D K A

 

S P O R T U   I   R E K R A C J I   W   P I L E

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej

 

w Pile nad jeziorem Płocie

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru, powierzchnia nieruchomości Cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę (netto1): 900,00 Wysokość wadium: 180,00
Piła, nad jeziorem Płocie

 

księga wieczysta nr PO1I/00004760/0

działka nr 37/1 (obręb 10)

powierzchnia do dzierżawy: 0,1225 ha

cel dzierżawy: prowadzenie działalności wypożyczalni sprzętu wodnego, sportowej, szkoleniowej, rehabilitacyjnej, z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej

Termin i miejsce przetargu:
16.03.2018 r. o godz. 12:00  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – Piła (64-920), ul. Bydgoska 76, sala konferencyjna, parter.
Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
– www.bip.mosir.pila.pl w zakładce Przetargi,

 

www.mosir.pila.pl,

– siedziba Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile.

1 Do miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę netto ustalonej w drodze przetargu dolicza się podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.).

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile – Piła (64-920) ul. Bydgoska 76, pokój 107, nr tel. 67 211 59 14, e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl, w godzinach pracy MOSiR w Pile.

 Szczegóły dotyczące przetargu – tutaj