Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oferuje Państwu wiele możliwości promocji, zwłaszcza poprzez reklamowanie swoich działalności na terenach obiektów zarządzanych przez MOSiR.

Poniżej zestawienie cen:

Ekspozycja powierzchni reklamowej na terenie obiektów OS Centrum (wyłączając teren stadionu żużlowego):

350,00 zł brutto za 1 m2/rok,

Ekspozycja powierzchni reklamowej na terenie obiektów ZOS Górne:

300,00 zł brutto za 1 m2/rok,

Ekspozycja powierzchni reklamowej na terenie stadionu żużlowego:

1500,00 zł brutto/rok,

Ekspozycja powierzchni reklamowej na terenie OTW „Płotki” oraz OW „Piaszczyste”:

do 5 m2: 2000 zł brutto/sezon,
od 5,1 m2 do 10,0 m2: 3000 brutto/sezon,
powyżej 10,0 m2: do negocjacji.