Szosowe Mistrzostwa Piły 2011

Już po raz piąty zapraszamy do udziału w Otwartych Mistrzostwach Piły w kolarstwie szosowym.
Kilka lat temu podczas zimowego treningu na basenie wspólnie z Piotrem Nowackim marzyliśmy o zorganizowaniu szosowego wyścigu z prawdziwego zdarzenia…
Nasz impreza rozwija się i każda edycja daje coraz więcej radości.
Zapraszamy kolarzy na start, a kibiców… na metę 😉
Szczegóły techniczne mistrzostw – Leszek Sadowski tel. 601 871 777.
REGULAMIN Mistrzostw Piły w kolarstwie szosowym 2011
w jeździe indywidualnej na czas i w wyścigu ze startu wspólnego

1. CEL ZAWODÓW
– popularyzacja imprez rowerowych w Pile i powiecie pilskim,
– sprawdzenie granic wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej
– promowanie Piły i regionu
– wyłonienie Mistrza Piły
– promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji

2. ORGANIZATOR
– Uczniowski Klub Sportowy „ SPORTOWIEC” w Pile
– grupa kolarska „kameleonteam.pl”
– Urząd Miasta PIŁY
– Urząd Gminy Kaczory
Patronat :
– honorowy: PREZYDENT m. PIŁY
– medialny:
telewizja ASTA-NET
Radio ESKA
Tygodnik Nowy
Dziennik Nowy
supermaraton.org

3.TERMIN I MIEJSCE.
Zawody odbędą się w dniach 10 i 11 września 2011 roku.
W pierwszym dniu 10 września 2011 r. odbędzie się jazda indywidualna na czas na dystansie 20 km na trasie:
start ulica Walki Młodych pod wiaduktem obwodnicy, KALINA, BYSZKI, UJŚCIE (nawrót) i meta w miejscu startu.
Start pierwszego zawodnika godz. 15.00

W dniu 11 września 2011 r.
o godz.11.30
nastąpi start wspólny do wyścigu na dystansie 60 km po trasie:
start ulica Walki Młodych pod wiaduktem obwodnicy, KALINA, DZIEMBOWO, KRZEWINA, MILCZ, NIETUSZKOWO, MILCZ, KRZEWINA, MORZEWO, KACZORY, ŚMIŁOWO, KACZORY, DZIEMBOWO, KALINA meta w miejscu startu.

Premie lotne:
– 1 – DZIEMBOWO na wysokości remizy strażackiej – puktacja:
1 miejsce – 3 pkt.
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
– 2 – KRZEWINA przy posesji Słotysa – puktacja:
1 miejsce – 8 pkt.
2 miejsce – 5 pkt.
3 miejsce – 3 pkt.
4 miejsce – 2 pkt.
5 miejsce – 1 pkt.
– 2 – ŚMIŁOWO na wysokości posesji nr 16 (ul. Kaczorska) – puktacja:
1 miejsce – 3 pkt.
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.
– 3 – KACZORY na wysokości Urzędu Gminy- puktacja:
1 miejsce – 3 pkt.
2 miejsce – 2 pkt.
3 miejsce – 1 pkt.

o godz.11.40
nastąpi start wspólny do wyścigu „HOBBY” na dystansie 7 km po trasie:
start w m. BYSZKI, KALINA, PIŁA – meta w miejscu biura zawodów
– przewidziana premia 1 górska – z nagrodami

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkich amatorów kolarstwa posiadających sprawny rower i sztywny kask.
Prawo startu mają osoby, które ukończyły 18 lat, młodsze mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora i w biurze zawodów.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia na formularzu dostępnym na stronie internetowej i w biurze zawodów w dniu zawodów. Każdy zawodnik startuje na własna odpowiedzialność.
Każdy zawodnik jest zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje dyskwalifikacje uczestnika.
Do zawodów nie dopuszczamy rowerów poziomych i tandemów. Do wyścigu ze startu wspólnego nie będą dopuszczone rowery z kierownicą typu lemond.

5. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
a) aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej organizatora
b) wpisowe należy wpłacić na konto organizatora do dnia 05.09.2011 r.:
Uczniowski Klub Sportowy „Sportowiec” przy Gimnazjum Nr 4
konto bankowe: Bank BPH Oddział Piła 71-10600076-0000326001781695
Dopisek Mistrzostwa Piły, imie i nazwisko, pozwoli na szybsze przeprowadzenie rejestru wpłat
c) za datę wpłaty wpisowego przyjmuje się dzień wpłynięcia wpisowego na konto organizatora
d) wpisowe wynosi 20,00 zł za każdy start w wyścigu
e) wspisowe do udziału w wyścigu „HOBBY” – 5,00 zł
f) organizator nie zwraca wpisowego
g) potwierdzenie wpłaty należy przedstawić na żądanie obsługi w biurze zawodów. Brak potwierdzenia wpłaty, w przypadku osób, które dokonały wpłatę w okresie krótszym niż tydzień przed imprezą, stanowi podstawę do niedopuszczenia uczestnika do startu w imprezie
h) zapisy i wpłata startowego jest możliwa również w dniu zawodów w Biurze Wyścigu.

6. BIURO WYŚCIGU
Biuro wyścigu będzie otwarte w dniu 10.09. od godziny 12.00 do 14.00,a w dniu 11.09 od godziny 9.00 do 10.30 w miejscu startu.

7. SERWIS
Organizator zapewnia dwa samochody serwisowe. Jeden poruszający się za zasadniczym peletonem, drugi na końcu kolumny kolarzy.
Nie dopuszcza się indywidualnych samochodów serwisowych. Samochody będą oznakowane przez organizatora.

8. NAGRODY
Wyścig o tytuł Mistrza Piły rozgrywany jest w kategorii open
– dotyczy jazdy indywidualnej na czas – 20 km i wyścigu ze startu wspólnego – 60 km.
Za zajęcie:
– 1 miejsca – koszulka MISTRZA PIŁY, puchar Prezydenta
– 2 miejsca – puchar
– 3 miejsca – puchar

Organizator przewiduje podział na grupy wiekowe, w których przeprowadzona będzie odrębna klasyfikacja oraz nagrody.

JAZDA INDYWIDUALNA NA CZAS – 10.09.2011 r.:
– kat. JUNIOR – do 18 lat
– kat. M0 – 19-29 lat
– kat. M1 – 30-39 lat
– kat. M2 – 40-49 lat
– kat. M3 – 50-59 lat
– kat. M4 – pow. 60 lat
+ kat. rowery MTB
– 13 – 45 lat
– 46 i powyżej

WYŚCIG ZES TARTU WSPÓLNEGO – 11.09.2011 r.:
– kat. JUNIOR – do 18 lat
– kat. M0 – 19-29 lat
– kat. M1 – 30-39 lat
– kat. M2 – 40-49 lat
– kat. M3 – 50-59 lat
– kat. M4 – pow. 60 lat
+ kat. rowery MTB
bez podziału na grupy wiekowe

WYŚCIG „HOBBY” – 11.09.2011 r.:
– kat. MŁODZIK do 16 lat
– kat. DOROSŁY 17 – 30 lat
– kat. OLDBOY pow 31 lat

W każdej z kategorii wiekowych Organizator także wyróżni nagroda specjalną najlepszą zawodniczkę w każdym z rozgrywanych wyścigów.

Nagrody będą przyznawane za każdy wyścig.

Każdemu uczestnikowi, który ukończy jeden z wyścigów gwarantujemy medal pamiątkowy. Dla uczestnika dwóch wyścigów dodatkowo dyplom i możliwość udziału w losowaniu nagród.

9. KLASYFIKACJA
Na linii premii lotnej zawodnicy otrzymują punkty wg. opisu z pkt. 3.
W przypadku uzyskania przez nich równej liczby punktów o kolejności zawodników po wyścigu decydować będzie:
– liczba zwycięstw na kolejnych premiach,
– wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej
Nagrodę najaktywniejszego funduje Wójt Gminy Kaczory.

10. PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO
Wszystkie etapy rozegrane będą w warunkach ograniczonego ruchu drogowego. Ruch poprzeczny i z przeciwnego kierunku zamykany będzie na czas przejazdu kolumny kolarskiej.
Ruch drogowy zostanie wznowiony po przejechaniu zasadniczej grupy kolarzy.
Zawodnicy i uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego podczas jazdy, w szczególności dotyczy to kolarzy jadących poza czołówką i zasadnicza kolumną.
Kierowcy pojazdów są zobowiązani podporządkować się poleceniom Komisji Sędziowskiej, organizatora wyścigu i służbom porządkowym.

Podczas wyścigu wszystkie pojazdy w Kolumnie Wyścigu muszą być oznakowane kolorowymi nalepkami informacyjnymi otrzymanymi od organizatora przy akredytacji.
Kierowcy uczestniczący w wyścigu są zobowiązani do naklejenia otrzymanych oznakowań.

Oznakowanie pojazdów :
1. pojazdy organizatora wyścigu – biały pasek czerwone litery – ORGANIZATOR 1 – 3
2.pojazdy Komisji Sędziowskiej- czerwony pasek, białe litery – JURY1 – 3
3. pojazdy techniczne – na żółtym tle czarne litery – SERVICE 1 – 2
4. pojazdy mediów – na zielonym tle czarne litery – MEDIA 1 – 6
5. pojazdy VIP – na białym tle czarne litery – VIP 1 – 4
6. pojazdy uprzywilejowane- na niebieskim tle żółte litery – WYŚCIG 1 – 4

Pojazdy poruszają się w kolumnie w wyżej napisanej kolejności, nie dotyczy to pojazdów uprzywilejowanych sędziowskich.

W przypadku kolizji lub wypadku należy obowiązkowo zatrzymać pojazd, zorganizować ostrzeganie użytkowników dróg o stojącym pojeździe, udzielić pierwszej pomocy ofiarom wypadku i powiadomić o wypadku policyjna służbę wyścigu.

Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własna odpowiedzialność.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie wyścigu.

Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za wytłumaczenie.

11. SPRAWY FINANSOWE
W ramach wpisowego organizator zapewnia:
– podstawową opieką medyczną na trasie wyścigu
– ubezpieczenie OC zawodów,
– poczęstunek po wyścigu / napoje i ciastka /
– medal pamiątkowy
– puchary dla zdobywców pierwszych trzech miejsc
– dyplomy dla uczestników w dwóch wyścigach