Dyrekcja:

Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83
e-mail: sekretariat@mosir.pila.pl
skrytka ESP: /pila_mosir/SkrytkaESP

ZOS „GÓRNE”

Piła, ul. Żeromskiego 90,
tel. 67 214 28 22

OS „CENTRUM”

Piła, ul. Bydgoska 76,
tel. 067 213 27 83

OTW „PŁOTKI” k. Piły

kierunek Zelgniewo,
tel. 67 212 26 99

OW „PIASZCZYSTE”

kierunek Trzcianka,
tel. 67 213 27 83

Przystań Kajakowa

ul. 14-lutego 26
tel. 067 213 27 83