IV Bieg Mikołajkowy

W tym roku odbędzie się kolejna, IV już edycja Biegu Mikołajkowego.
Tegoroczna edycja nastawiona jest głównie na dzieci, dlatego odbędzie się tylko jeden bieg w którym wezmą udział wszyscy chętni poniżej 16 roku życia.
Przewidywany dystans to 1500m ( jedno okrążenie wokół wyspy).
Po biegu tradycyjnie odbędzie się losowanie nagród.

1. Cel imprezy:
Popularyzacja biegów jako jednej z form aktywności fizycznej.
2. Organizator:
K.B. 4RUN TEAM Piła, K. S. Gwardia Piła
3. Termin i miejsce:
3 grudnia 2011r. na pilskiej Wyspie, „Start” i „Meta” przy Fontannie
4. Trasa:
– dystans Biegu Dzieci – 1500 m (pętla wokół fontanny),
– trasa wyznaczona taśmami.
5. Program zawodów:
– godz. 10:30 – rozgrzewka
– godz. 11:00 – Start Biegu Dzieci – po biegu
– losowanie nagród
6. Warunki uczestnictwa:
– w Biegu Dzieci prawo startu mają zawodnicy poniżej 16 r. ż., zrzeszeni i nie zrzeszeni w klubach sportowych,
– uczestnicy biorący udział w biegu startują na własną odpowiedzialność,
– dzieci poniżej 16 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekuna.
7. Pomiar czasu:
– bieg odbywa się bez pomiaru czasu.
8. Zgłoszenia:
– zgłoszenia pisemne zawierające: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania, adres e–mail, odbywać się będą w Sklepie Sportowym 4 Run oraz
w Biurze Podróży Itaka ul. Boh. Stalingradu 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00, sobota w godz. od 10:00-15:00, dodatkowo w dniu imprezy od 9:00 do 10:00 oraz drogą elektroniczną na stronie: www.biegmikolajkowy.4run.pl
9. Nagrody:
Nagrody zostaną wylosowane z pośród wszystkich uczestników Biegu Dzieci, którzy zostali wpisani na listę startową i wypełnili kupon konkursowy.

Uczestnik musi być podczas losowania i odebrać nagrodę w ciągu 3 minut.
Nagrody:

– Główna nagroda biegu dzieci – wycieczka do Disneylandu, do wykorzystania w salonie Biura Podróży ITAKA,
– Niespodzianki od sponsorów.
10. Zasady finansowania:
– zawodnicy startują na własny koszt, lub organizacji zgłaszającej,
– koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy,
– udział w biegu bez opłaty startowej.
11. Uwagi końcowe:
– biuro zawodów mieścić się będzie w Sklepie Sportowym 4 RUN ul. Boh. Stalingradu 5 w Pile,
– bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne,
– uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie,
– kupony konkursowe dostępne są w Sklepie Sportowym 4 Run oraz w Biurze Podróży Itaka ul. Boh. Stalingradu 5
– wpisanie się na listę startową jest jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu,
– w przypadku składania protestu należy wpłacić organizatorowi wadium w wysokości – 100 zł,
– w razie nie uznania protestu wadium przepada na rzecz organizatora,
– uczestnictwo w biegu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz użycie wizerunku zawodnika,
– interpretacja regulaminu należy do organizatora.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!