II Regaty Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Miasta Piły

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile zaprasza do uczestnictwa w II Regatach Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Miasta Piły, które odbędą się w dniu 29 czerwca 2014 roku na rzece Gwdzie w rejonie pilskiej wyspy.
W regatach wystartuje 8 osad wyłonionych w drodze losowania z pośród wszystkich ekip zgłoszonych.
Każda osada musi się składać z 21 osób w tym 20 wioślarzy oraz bębniarza.
Sternikiem jest osoba wskazana przez organizatora.
Zgłoszenie musi zawierać nazwę osady, imię i nazwisko kapitana z nr telefonu oraz adresem e-mail, imieniem i nazwiskiem każdego z uczestników.
Zgłoszenie musi być dostarczone do organizatora do dnia 2 czerwca 2014 roku drogą e-mail na adres imprezy@mosir.pila.pl (wzór dokumentu w załączeniu).
Ekipy, które w drodze losowana nie zakwalifikują się do regat na rzece zostaną zakwalifikowani bezpośrednio do regat, które rozegrane zostaną w dniu 3 sierpnia na jeziorze Płotki.
Losowanie odbędzie się w dniu 3 czerwca o godzinie 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile przy ul. Bydgoskiej 76.
W przypadku braku przedstawiciela danej osady losowanie uznaje się za ważne.

Regulamin (kliknij aby pobrać).
Lista załogi (kliknij aby pobrać).