Odwołane zajęcia Szkółki Pływackiej w m-cu Listopadzie 2014