III Międzynarodowy konkurs Skoku o Tyczce Mężczyzn.