FERIE NA SPORTOWO

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

ZIMOWA AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ
Regulamin
Karta zgłoszenia

NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA
Regulamin
Karta zgłoszenia

KULIG NA LOTNISKU
Regulamin
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

FERYJNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
Regulamin
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych