Przetarg Domki – OTW Płotki

szczegóły – http://bip.mosir.pila.pl/?id=przetargi-13&pid=przetargi-11