III Korona Wielkopolski

Szczegóły: http://koronawielkopolski.pl/miejsca/pila