Zlot Morsów

W związku z rozpowszechnianymi przez jeden z klubów morsów nieprawdziwymi postami na Facebooku nt. organizacji ich spotkania w Pile nad jeziorem Płotki informujemy:

  • Ośrodek miejski nad jeziorem Płotki jest otwarty na wszelkie inicjatywy sportowe – i tak oprócz niezorganizowanego wypoczynku na plaży oferuje wiele wydarzeń sportowych, których jest organizatorem lub współorganizatorem.
  • Oczywiste jest więc, że zawsze po uzgodnieniu z zarządcą ośrodka możliwe jest spotkanie w części rekreacyjnej nad jeziorem.
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile i przed, i po ubiegłorocznym spotkaniu w/w klubu zwracał organizatorom uwagę na niezbędną kontrolę w zakresie spożycia alkoholu.
  • Ponieważ docierają informacje, że również w roku bieżącym nie ma gwarancji w tym zakresie – MOSIR zrezygnował ze współorganizacji części towarzyszącej (wieczornych spotkań).
  • Organizatorzy mają możliwość komercyjnego wynajmu obiektów, domków – ale na zasadach opisanych w regulaminie Ośrodka i zapewniających spokój i bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom oraz innym osobom przebywającym na jego terenie.

Nie chcemy, by ośrodek miejski kojarzył się w Pile z miejscem imprez i alkoholem. Nie chcemy tym bardziej takiej reklamy w Polsce!